Obchodní podmínky

1. Obecné podmínky
1.1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1.1.1. Nabídka zboží v rámci internetového obchodu MuSick Attack Productions je prezentací nabízeného a prodávaného zboží a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy.
1.1.2. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu MuSick Attack e-shop, jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
1.1.3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a provozovatelem těchto stránek.
1.1.4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.
1.1.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
1.1.6 Vyplněním závazné elektronické objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
1.2. Ceny
1.2.1. Veškeré ceny, uvedné v tomto e-shopu, jsou ceny konečné a v cenách není uváděno DPH. Provozovatel není plátcem DPH.
2. Reklamační podmínky
2.1. Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné jej zaslat k reklamaci zpět. Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem, platným v danou dobu v ČR.
2.2. Kupující je povinen reklamované zboží zaslat na adresu odesílatele.
2.3. Pokud kupující zašle reklamované zboží na výše uvedenou adresu, učiní tak prostřednictvím České pošty či jiné doručovací společnosti, a to běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (PPL, DPD a pod.). Pokud bude reklamace zaslána dobírkou nebude tato zásilka prodávajícím přijata. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.
2.4. Možnost provést reklamaci dodaného zboží se vztahuje pouze na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu.
2.5. Kupující má povinnost při dodání objednaného zboží dopravcem zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli nesoulady či poškození musí ihned na místě komunikovat s dopravcem a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu (u České pošty sepsat reklamační protokol). V případě větších poškození kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a emailem na adrese shop@musickattack.com nahlásí tuto skutečnost. Pokud kupující podepíše dopravci bezchybné dodání zásilky a není žádný problém zapsán, tak pozdější reklamace nebude uznána, protože se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky.
2.6. Pro uplatnění reklamace je třeba doložit doklad o nákupu zboží, popis reklamované závady a pokud možno nepoškozený původní obal (u CD nosičů se jedná o nepoškozený CD box vč. bookletu, pokud nejsou tyto předmětem reklamace).
2.7. Po posouzení oprávněnosti reklamace na straně prodávajícího bude kupujícímu zasláno vyjádření a v případě, že bude reklamace oprávněná, zašle prodávající zpět buď zboží nové, nebo vrátí kupujícímu peníze.
3. Vrácení zboží
3.1. Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží.
3.2. Pokud se kupující rozhodne zboží vrátit, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodávajícímu). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů.
3.3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek porušil-li jejich originální obal a v případě, že není ve smyslu platné legislativy považován za spotřebitele, ale nakoupil předmětné zboží za účelem podnikání.
4. Dodací, platební a dopravní podmínky
4.1. Objednané zboží je možné dodat více způsoby. Zboží je možné: a) dodat pomocí České pošty na dobírku (do 340g hmotnosti zboží) nebo doporučeně (cena se stanovuje dle hmotnosti, max. do 2 kg), b) dodat jako obchodní balík (nad 2 kg hmotnosti zboží, max. 5 kg)
4.2. Pokud je objednané zboží na skladě, je objednávka zpracována do tří pracovních dnů, pokud se nedomluví jinak a poté je zákazník informován o jejím dodání. Po odeslání informace je předáno zboží dopravci.
4.2. Platbu za objednané zboží je možné provést: a) v hotovosti, b) poštovní dobírkou, c) bankovním převodem, d) přes paypal
Dobírka se hradí externímu dopravci zboží v okamžiku jeho převzetí od dopravce. V případě platby bankovním převodem zašle provozovatel zákazníkovi veškeré nutné informace pro provedení převodu na email uvedený zákazníkem v objednávce. Po přijetí částky za zboží na účet provozovatele je zboží předáno dopravci k doručení.
4.3. Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
4.4. Dopravní lhůta České pošty v rámci ČR je v pracovní dny do druhého dne od podání, v případě nepřítomnosti zákazníka na uvedené adrese v den dodání je možno zboží vyzvednout do sedmi dnů na poště, příslušné k uvedené adrese.
5. Souhlas kupujícího
5.1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí: a) s ustanoveními těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, b) s platnou cenou objednaného zboží v den odeslání objednávky, včetně přepravného.
6. Platnost obchodních podmínek
6.1. Tyto obchodní podmínky platí výlučně pro nákup v internetovém obchodu MuSick Attack e-shop, který provozuje MuSick Attack Productions. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel a kupujícího, kterým je zákazník.
6.2. Veškeré výše popsané smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou – kupujícím - spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění).

Varování
Zavřít